www.bulentozcagatay.com

İçeriğe git

Ana Menü

Romantizm

Denemeler 3

 
  Romantizm, insanları aldatma sanatlarından biridir. İnsanları yaşamın gerçeklerinden uzaklaştıran düşünce ve davranışların ayırdına varılmaya başlanmasıyla birlikte yaşanan, insanın kendini kendini iyi hissettiği bir inanç gelişimi süreçidir. Romantizm sanal bir cennetin duyumsandığı bir yanılsamadır. Yaşanması durumunda rahatça bağımlılık yapar. Romantizmin ipuçları herkesce yaygın bilinir. Sorgulandığı pek görülmez. Sorgulanması şöyle dursun, romantizmin hem ipuçları hem kendisi neredeyse herkesce sahiplenilir. Durmadan beslenir, büyütülür, çoğaltılır, güçlendirilir. Herkesle paylaşmaya çalışılınır.

  İnsanı kendinden ve yaşamın gerçeklerinden uzaklaştıran bu inanç şekli, insanların sömürülmelerinde kullanılan önemli araçlardan biridir. Sömürülenlerin, sömürüldüklerinin ayırdına varmalarını önlemekte çok kullanışlıdır. Afyon gibidir. Hem kolay satılır hem iyi satılır. İnsanların kendilerinden ve yaşamın gerçeklerinden kaçma eğilimleri nedeniyle alıcısı çoktur. İnsanı kendinden geçirir. Sömürülen insanlar, sömürülmelerinde kullanılan bu zararsız uyuşturucunun savunuculuğunu gönüllü üstlenirler. Romantizm her kademesindeki üreticileri severler. Baş tacı yaparlar.

  İnsanların, sömürülmelerini sağlayan araçlardan biri olan romantizm ile kendilerinden ve yaşamdan kaçarak kendilerinden geçme eğilimleri ilgi çekici değil midir?  

 
 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön